Stan majątku na dzień 01.01.2022
Środki trwałe 2.251.624,96 zł w tym:
- lokale 1.895.657,10 zł
- urządzenia techniczne 355.967,86 zł
Pozostałe środki trwałe 1.686.752,25 zł
Wartości niematerialne i prawne: 43.394,81 zł
Zbiory biblioteczne 6.404.319,95 zł

Stan majątku na dzień 01.01.2021
Środki trwałe 2 143 568,45 zł w tym:
- lokale: 1 895 657,10 zł
- urządzenia techniczne i maszyny: 247 911,35 zł
Pozostałe środki trwałe: 1 681 090,58 zł
Wartości niematerialne i prawne: 41 507,99 zł

Stan majątku na dzień 01.01.2020
Środki trwałe
- lokale: 1 895 657,10zł
- urządzenia techniczne i maszyny: 237 061,32 zł
- pozostałe środki trwałe: 1 674 661,31 zł
Wartości niematerialne i prawne: 41 507,99 zł

Stan majątku na dzień 01.01.2018
Środki trwałe
- lokale: 1 895 657,20 zł
- urządzenia techniczne i maszyny: 358 855,51 zł
- pozostałe środki trwałe: 1 519 008,63 zł
Wartości niematerialne i prawne: 0

Stan majątku na dzień 30.10.2013
Środki trwałe
- urządzenia techniczne i maszyny: 557 267,83 zł
- pozostałe środki trwałe: 758 321,79 zł
Wartości niematerialne i prawne: 0

Stan majątku na dzień 30.09.2009
Środki trwałe
- urządzenia techniczne i maszyny: 677 756,12 zł
- pozostałe środki trwałe: 501 014,78 zł
Wartości niematerialne i prawne: 36 756,15 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 sierpień 2021 08:55 Katarzyna Szczepka