Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przyjmuje przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim umówieniu się.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Dorota Górniak
ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa
e-mail:
tel.: 22 822 51 38

Sprawy czytelnicze – określone w Regulaminie korzystania z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Załatwianie spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
Sprawy pracownicze – zgodnie z Regulaminem Pracy i Kodeksem pracy

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.