Zasady korzystania z usługi „Książka Na Telefon” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

1. Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym oraz czasowo niewychodzącym z domu, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ochota, materiały biblioteczne mogą być dostarczane do domu, w miarę możliwości organizacyjnych Biblioteki.
2. Aby zgłosić potrzebę korzystania z usług "Książka Na Telefon", należy skontaktować się z jedną z placówek bibliotecznych, gdzie zostanie wskazany dalszy tok postępowania.
3. Czytelnik korzystający z usług KaNaT ma prawo jednocześnie wypożyczyć: 5 książek, 5 czasopism, 2 filmy, 2 płyty z muzyką, 1 odtwarzacz audio (z wgranymi 5 tytułami), 1 czytnik e-booków (z wgranymi 5 tytułami), 2 gry planszowe.
4. Czytelnik zamawia materiały biblioteczne telefonicznie lub przez pocztę e-mail, uzgadniając z bibliotekarzem termin ich dostarczenia.
5. Przy zwrotach, w przypadku nieobecności w domu w umówionym terminie, Czytelnik zostaje obciążony opłatami za przetrzymanie zbiorów w wysokości wskazanej w Regulaminie.

Wykaz bibliotek, adresów i danych kontaktowych