Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż, instalację oraz integrację z użytkowanym systemem bibliotecznym Książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy


""Zapytanie ofertowe - Książkomat - Skan  ""Zapytanie ofertowe - Książkomat - PDF


""Formularz oferty - Skan   ""Formularz oferty - PDF


""Projekt umowy - Skan   ""Projekt umowy - PDF  


""
Szkic grafiki oznakowania urządzenia

"" Wniosek o wyjaśnienie/zmianę zapisó zapytania ofertowego od firmy Arfido

"" Wniosek o wyjaśnienie/zmianę zapisów zapytania ofertowego od firmy ELIBRON

"" Odpowiedzi Zamawiającego na pytania i wnioski o zmiany w treści Zaptyania ofertowego - Książkomat BP Ochota

"" Zapytanie ofertowe z uwzględnionymi zmianami - Książkomat BP Ochota

"" Wniosek o wyjaśnienie/zmianę zapisó zapytania ofertowego od firmy Arfido z 15.09.2021

"" Odpowiedź do zapytania firmy Arfido z 15.09.2021


"" Książkomat BP Ochota - Uzupełnenie do Działu VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

""
Ogłoszenie wyniku - Książkomat BP Ochota


Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 PLN netto w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy


""Skan

""PDF

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 lipiec 2021 08:55 Katarzyna Szczepka