Stan majątku na dzień 01.01.2024
Środki trwałe 2 213 099,28 zł w tym:
- lokale 1 895 657,10 zł
- urządzenia techniczne 317 442,18 zł
Pozostałe środki trwałe 1 724 045,77 zł
Wartości niematerialne i prawne: 52 111,67 zł
Zbiory biblioteczne 6 700 818,11 zł
 

Stan majątku na dzień 01.01.2023
Środki trwałe 2 247 070,70 zł w tym:
- lokale 1 895 657,10 zł
- urządzenia techniczne 351 413,60 zł
Pozostałe środki trwałe 1 716 150,24 zł
Wartości niematerialne i prawne: 52 111,67 zł
Zbiory biblioteczne 6 483 462,95 zł

Stan majątku na dzień 01.01.2022
Środki trwałe 2 251 624,96 zł w tym:
- lokale 1 895 657,10 zł
- urządzenia techniczne 355 967,86 zł
Pozostałe środki trwałe 1 686 752,25 zł
Wartości niematerialne i prawne: 43 394,81 zł
Zbiory biblioteczne 6 404 319,95 zł

Stan majątku na dzień 01.01.2021

Środki trwałe 2 143 568,45 zł w tym:
- lokale: 1 895 657,10 zł
- urządzenia techniczne i maszyny: 247 911,35 zł
Pozostałe środki trwałe: 1 681 090,58 zł
Wartości niematerialne i prawne: 41 507,99 zł

Stan majątku na dzień 01.01.2020
Środki trwałe
- lokale: 1 895 657,10zł
- urządzenia techniczne i maszyny: 237 061,32 zł
- pozostałe środki trwałe: 1 674 661,31 zł
Wartości niematerialne i prawne: 41 507,99 zł

Stan majątku na dzień 01.01.2018

Środki trwałe
- lokale: 1 895 657,20 zł
- urządzenia techniczne i maszyny: 358 855,51 zł
- pozostałe środki trwałe: 1 519 008,63 zł
Wartości niematerialne i prawne: 0

Stan majątku na dzień 30.10.2013
Środki trwałe
- urządzenia techniczne i maszyny: 557 267,83 zł
- pozostałe środki trwałe: 758 321,79 zł
Wartości niematerialne i prawne: 0

Stan majątku na dzień 30.09.2009
Środki trwałe
- urządzenia techniczne i maszyny: 677 756,12 zł
- pozostałe środki trwałe: 501 014,78 zł
Wartości niematerialne i prawne: 36 756,15 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 sierpień 2021 08:55 Katarzyna Szczepka