Władztwo zakładowe – administrowanie poprzez akty wewnętrzne wydawane przez Dyrektora Biblioteki – zarządzenia, pisma ogólne etc.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.