Ewidencja zbiorów bibliotecznych – księgi inwentarzowe i rejestry ubytków
Rejestr czytelników

Ewidencja środków trwałych
Rejestr zawieranych umów
Rejestr Zamówień Publicznych
Rejestr wniosków o udostępnianie danych osobowych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektora
Rejestr korespondencji
Rejestr Kontroli Wewnętrznych
Składnica akt

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.