Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informację można skierować na adres mailowy lub .

Zgodnie z art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Jak złożyć wniosek:


Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:
1. Pocztą na adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, Grójecka 77, 02-094 Warszawa
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
lub
3. Osobiście pod adresem: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, Grójecka 77, 02-094 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej albo napisać go samodzielnie.
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności
Strona PFRON - jak korzystać z prawa do dostępności i wzrosy pism 


Wniosek powinien zawierać:

- dane kontaktowe wnioskodawcy,
- wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej załatwienie sprawy w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
- wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
- wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Realizacja wniosku powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Biblioteka niezwłocznie poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Biblioteka niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewni dostęp alternatywny.

Odwołanie:

Jeżeli Biblioteka, pomimo złożenia wniosku, nie zapewni dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam lectus neque, porta at turpis at, laoreet vehicula neque. Phasellus sed egestas ex. Donec et condimentum ipsum. Integer vestibulum feugiat tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

I OCHOCKIE DNI PRZECIW DEPRESJI 23 – 28.02.2023 r.Od 23 do 28 lutego w naszej dzielnicy będziemy obchodzić "I Ochockie Dni Przeciw Depresji". Burmistrz Dorota Stegienka oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają na wydarzenia zorganizowane z tej okazji.

Business Theme

JM Services

Culinary Theme

JM Services

Dental Theme

JM Services
Włączyliśmy usługę powiadomień SMS o możliwości odebrania rezerwacji. Czytelnicy, którzy już są zapisani do Biblioteki, mogą samodzielnie włączyć powiadomienia SMS za pomocą Wirtualnego Konta Czytelnika lub podczas wizyty w bibliotece zgłosić chęć korzystania bibliotekarzowi. Osoby, które będą się dopiero zapisywać do Biblioteki i podadzą numer telefonu nie będą musiały robić nic dodatkowego.

1. Aby samodzielnie włączyć usługę powiadomień zaloguj się na Wirtualne Konto Czytelnika - WKC. Za pośrednictwem strony Biblioteki bpochota.waw.pl przejdź do Katalogu.

Widok na stronę Biblioteki. Strzałkami oznaczony przycisk Katalog.

2. Po przejściu na stronę Katalogu wybierz przycisk "Konto", aby się zalogować.


Widok na stronę katalogu Biblioteki. Zaznaczony przycisk "Konto".
3. Zaloguj się na swoje konto.

Zrzut ekanu z widokiem na pole logowania do katalogu bibliotecznego.

4. Wybierz ikonę "Edycji danych".

Zrzut ekranu z widokiem na panel czytelnika po zalogowaniu się na konto.

5. Kliknij w pole z plusem "Dodaj kolejny adres"


 Zrzut ekranu z widokiem na panel, w którym czytelnik może edytować swoje dane.

6. Z rozwijalnej listy wybierz "numer do powiadomień SMS". W pole niżej wpisz swój numer telefonu. Kliknij "'Zapisz".

Zrzut ekranu z konta czytelnika, pokazujący jak dodać numer telefonu.

7. Otrzymasz kod w wiadomości SMS, aby potwierdzić numer do powiadomień. Wpisz go w pole "Kod potwierdzający". Następnie kliknij "Zapisz". To wszystko :)

Zrzut ekranu z konta czytelnika. Komunikat o smsie potwierdzającym powiadomienia SMS.

Offline Page

 

There is a possibility to disable access to the front of your site.

How to enable the offline page?
Step 1: Go to "System -> Global Configuration -> Site".
Step 2: Click on "Yes" for "Site Offline" option.
Step 3: Fill in a text for "Offline Message" to give your visitors some explanation about why your website is unavailable.
Step 4: Click on "Save" to save your settings.

How to customize the offline page?
You need to edit the following file: /templates/jm-template/offline.php

Informacje o Bibliotece

Informacje o Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w polskim języku migowym (PJM)


Tłumacz Polskiego Języka Migowego online

Jak korzystać z usługi?


Ikona PJM. ""
Biblioteka "Przy Zawiszy", Aleje Jerozolimskie 121/123

Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""
Wypożyczalnia i Czytelnia Książek Naukowych, Grójecka 77
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""Biblioteka "Przystanek Książka", Grójecka 42
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00Ikona PJM. logo bpo przy narutowiczaBiblioteka "Przy Narutowicza", Grójecka 35
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. "" Biblioteka "Baśniowa", Grójecka 48

Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00
Ikona PJM. ""Biblioteka "Białobrzeska", Białobrzeska 21
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00
0
 


Ikona PJM. "" Biblioteka "Skarżyńskiego", Skarżyńskiego 5
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""Biblioteka "Piątka", Grójecka 109
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""Biblioteka "Pod Skrzydłami", Grójecka 109
Godziny:
- poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00


Ikona PJM. ""Biblioteka "Przy Baleya", Baleya 9
Godziny:
-
poniedziałek, środa, czwartek: 13.00-19.00
- wtorek, piątek: 9.00-15.00

 


 

404 OOPS!

Page not found!

"Sorry, it appears the page you were looking for does not exist anymore or might have been moved.
Please try your luck again."

Newsletter

I agree with the Regulamin
Take me home

 

This is a Joomla! article displayed as custom 404 page.

How to modify this page?
Step 1: Go to Content -> Article Manager.
Step 2: Find and edit the "Error 404" article.

How is the search module displayed?
It is displayed using the "Content - Load Modules" plugin. It allows to display a module in a Joomla article.
The module is published on the following position: error404-search

How to display a different article as custom 404 page?
If you want to display other article, you need to change the article ID in the following location: /templates/jm-template/error.php


You can make your Joomla! website unavailable to visitors until selected date. To enable this option login to Administrator back-end.

1. Click the Extensions → Template Manager → JM-Template-Name → Basic Settings menu item

2. Find field Coming Soon and click Enable button.

3. Next set date in filed Coming Soon Date.

Click the Save button to implement the new settings.

Title and description you can change in Extensions → Module Manager. Find module Our site is coming soon on position coming-soon. You can also publish different type of module if you like.

Coming Soon page can be easily customised in file - /templates/jm-template-name/tpl/comingsoon.php

This template is using fully responsive layout that adjusts to various screens: desktops, tablets or mobiles.
EF4 Framework includes Layout Builder tool which allows you to customize template layout for different screen dimensions.

as low as 29.95 month
Single Room
The art of meeting your highest expectations.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Morbi rhoncus diam quis augue
 • Proin non finibus diam
 • Pellentesque varius
 • Vivamus quis leo
 • Donec ut elit maximus
as low as39.85 month
Double Room
Great Location, Service and Stay.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Morbi rhoncus diam quis augue
 • Proin non finibus diam
 • Pellentesque varius
 • Vivamus quis leo
 • Donec ut elit maximus
as low as99.95 month
Apartment
See what a difference a stay makes.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Morbi rhoncus diam quis augue
 • Proin non finibus diam
 • Pellentesque varius
 • Vivamus quis leo
 • Donec ut elit maximus

There are additional module designs available that you can control by entering a correct suffix name as a module parameter.
Let's check them all.

1. Available module designs

 

Module Suffixes

 

2. Use the following suffixes for DJ-Mediatools module if you want to get the following view for module. Otherwise a module will use the default css styles.

 

Suffix name: navigation-ms

 

 

3. Use the following suffixes for DJ-Mediatools module if you want to get the following view for module. Otherwise a module will use the default css styles.

 

Suffix name: indicators-ms

 

 

4. Use the following suffixes for Articles - Category module if you want to get the following view for module. Otherwise a module will use the default css styles.

 

Suffix name: article-ms

 

 


5. Use the suffix for module to reduce space below module.


Suffix name: margin-ms


6. Additional and very useful suffix to make your modules height the same.
You just have to put a suffix at a module configuration to get the specified module height.

See here the screenshot:

height1

_mod300 means that your module will be of 300 pixels high.

If you need to mix suffixes, remember to put that suffix at the end and add space between suffixes, see the example:

height2