Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach określa funkcję bibliotek publicznych, które służą zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteki publiczne organizowane są w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji*.
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzielonym i nabytym mieniem. Działa na podstawie statutu nadanego jej przez Radę m.st. Warszawy. Jej historia jest ściśle związana z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, powołaną w 1906 roku przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej, do którego należeli m.in. Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski, i przekazaną samorządowi miejskiemu w roku 1928.
Pierwsza wzorowa biblioteka dla dzieci powstała w 1927 r. przy ul. Grójeckiej 93 jako Biblioteka dla Dzieci nr 1. W 1936 r. została ona przeniesiona na ul. Reja 9**. Placówka miała za zadanie dostarczać bezpłatnie literaturę uzupełniającą naukę szkolną oraz skompletować wszystkie wartościowe książki dla dzieci. Zadania te, realizowane początkowo w bardzo skromnym zakresie, nabierały stopniowo coraz większego znaczenia. Prace podjęte przez Bibliotekę dla Dzieci nr 1 ułatwiły powstanie Muzeum Książki Dziecięcej i Ośrodka Instrukcyjno – Metodycznego Bibliotek dla Dzieci***. W okresie wojny placówka nie funkcjonowała, dopiero w październiku 1946 r. wznowiła pracę Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, dawniej nr 1, obecnie nr 5.
W 1959 r. na terenie Ochoty funkcjonowała VI Czytelnia Naukowa we Włochach, Wypożyczalnia Kompletów Książek oraz cztery wypożyczalnie dla dorosłych (23, 28, 30 i 33) i dwie biblioteki dla dzieci (5 i 22). Powstają nowe placówki przy ulicy – Filtrowej, Białobrzeskiej i Wawelskiej. W latach 60. i 70. otworzono kolejne filie dla dorosłych (48, 75, 76, 93, 99) i dla dzieci (41 i 48) oraz XI Czytelnię Naukową. Po przyłączeniu Ursusa do Warszawy w roku 1977, w skład ochockiej sieci bibliotek publicznych weszły wypożyczalnie 116 i 117 oraz Biblioteka dla Dzieci nr 64. W roku 1985 została utworzona Biblioteka dla Dzieci nr 68. Z początkiem lat 90. na terenie Ochoty funkcjonowało 19 filii bibliotecznych i 2 oddziały Biblioteki Dzielnicowej.
Wraz z kolejnymi reformami administracyjnymi Warszawy, kształtowała się sieć bibliotek publicznych Ochoty.

Obecnie składa się ona z:

3 Oddziałów Biblioteki Dzielnicowej:

- XI Czytelnia Naukowa przy ul. Grójeckiej 77
- Wypożyczalnia Książek Naukowych przy ul. Grójeckiej 77
- Warszawska Galeria Ekslibrisu przy ul. Grójeckiej 109

7 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 23 przy ul. Grójeckiej 35
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 33 przy ul. Białobrzeskiej 21
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 48 przy ul. Grójeckiej 68
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 75 przy ul. Grójeckiej 109
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 76 przy ul. Al. Jerozolimskie 121/123
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 93 przy ul. Grójeckiej 42
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 99 przy ul. Baleya 9

4 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży:

- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 5 przy ul. Grójeckiej 109
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 41 przy ul. Grójeckiej 42
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 48 przy ul. Baleya 9
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 68 przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5.

Od 1994 r. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wydaje adresowany do czytelników kwartalnik pt. „Bibliomaniak: Biuletyn Informacyjny Biblioteki”.

Wszystkie ochockie filie są w pełni skomputeryzowane, a obsługa czytelników odbywa się w systemie SOWA. Czytelnicy zarejestrowani w systemie mają dostęp do konta bibliotecznego poprzez Internet, usługa nazywa się Wirtualne Konto Czytelnika i dostępna jest na oficjalnej stronie biblioteki. W chwili obecnej czytelnicy mają możliwość: rezerwowania i zamawiania pozycji bibliotecznych, prolongowania wypożyczonych zbiorów oraz edycję danych kontaktowych.

Statutowym zadaniem biblioteki, oprócz udostępniania swych zbiorów i świadczenia szeroko pojętych usług informacyjnych, jest prowadzenie działalności popularyzującej czytelnictwo i biblioteki w środowisku lokalnym. Spotkania z literatami, artystami i pracownikami naukowymi organizowane są zarówno w bibliotekach dla dzieci, jak też w wypożyczalniach dla dorosłych.

Biblioteka czynnie współpracuje z instytucjami kultury oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie Ochoty oraz bierze udział we wspólnie organizowanych imprezach plenerowych.

Wydarzenia, w których biblioteka jest organizatorem lub bierze regularny udział:
• Wieczory kultur świata (cały rok)
• Wernisaże ekslibrisów w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu (cały rok)
• Akcja "Zima w mieście" (ferie zimowe)
• Tydzień bibliotek (maj)
• Warszawski Dzień Sąsiada (maj)
• Mironalia - impreza uliczna na cześć Mirona Białoszewskiego (maj/czerwiec)
• Kurs komputerowy dla seniorów (od września do czerwca)
• Spotkania językowe na Przystanku Książka (od września do czerwca)
• Piknik Integracyjny w Parku Szczęśliwickim (wrzesień)
• Dni Seniora (październik/listopad)
• Coroczny konkurs literacki dla seniorów w ramach Dni Seniora (październik/listopad)


Tekstem źródłowym do napisania historii bibliotek ochockich była praca dyplomowa Justyny Ambroziak.
* Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU 1997 nr 85 poz. 539).
** W tym czasie przy ul. Grójeckiej powstała Biblioteka dla Dzieci nr 7, pracująca do 1939 r.
*** „Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie”. Red. S. Tazbir. Warszawa 1961, s. 706.