Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest profesjonalne i przyjazne wspomaganie rozwoju intelektualnego, kulturowego, prospołecznego i duchowego Obywateli na każdym etapie ich życia. Nasza Biblioteka to instytucja kultury, która szanuje przeszłość i kreuje przyszłość.

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania,
2) wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4) popularyzacja książek i czytelnictwa,
5) sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,8)inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 sierpień 2021 08:54 Katarzyna Szczepka