" "Konkurs zakończony.

Dziękujemy za wszystkie przesłane prace i gratulujemy laureatom.

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem utworów, które wygrały.

Zapraszamy do udziału w Konkursie Literackim „Polacy nie gęsi, swój język mają”.

Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Ochoty lub osoba związana z Ochotą w wieku od 14 lat wzwyż.

Konkurs będzie się odbywał w dwóch kategoriach – poezji i prozie.

Pula konkursowych nagród – 3600 zł.

Konkurs trwa od 25 marca 2019 roku do 19 października 2019 roku.
Do zgłoszenia wymagana jest wersja papierowa pracy konkursowej, którą można dostarczyć osobiście do wybranej placówki bibliotecznej lub wysłać na adres Grójecka 77, 02-094 Warszawa oraz wersja elektroniczna, którą można przesłać mailem albo dostarczyć na płycie CD lub pendrivie. Dostarczana wersja papierowa powinna zawierać podpisany formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną.

Konkurs jest realizacją projektu w Budżecie Partycypacyjnym 2019. logo Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie

Szczegóły w regulaminie.


Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych