Czesław Kelma: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 14.02 -15.04. 1992
Nikołaj Bondarenko - Ukraina: Ekslibrisy 15.04 - 4.05.1992
Vladimir Pechar - Czechy: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 5.05 - 8.06.1992
Juliusz Szczęsny Batura: Ekslibrisy typograficzne (Nakład Wyczerpany) 10.06 - 7.07.1992
Ekslibrisy Grafików Japońskich (Nakład Wyczerpany) 8.07 -7.09.1992
Tadeusz W. Budynkiewicz: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 8.09 - 12.10.1992
Karoly Andrusko - Jugosławia: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 4.11 - 7.12.1992
Anatolij Siwak - Ukraina: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 8.12.1992 - 11.01.1993
Maria Elisa Leboroni - Włochy: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 12.01 - 15.03.1993
Zbigniew Kubeczka - Czechy: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 16.03 -10.05.1993
Ryszard Bandosz: Ekslibrisy (Pełna Lista Opus) (Nakład Wyczerpany) 11.05 - 12.07.1993
Judaica W Ekslibrisie (Spis 73 Znaków) (Nakład Wyczerpany) 10.08 - 27.09.1993
Katalog Wystawy Pokonkursowej Varsaviana 25.09 - 9.10.1993

Teresa Costa I Gramunt - Hiszpania: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 26.10.1993 - 11.01.1994
Viktor Chrenko - Słowacja: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 19.01- 31.03.1994
Krzysztof Kmieć: Ekslibrisy (Nakład Wyczerpany) 20.05 - 20.07.1994
Ekslibrisy Dla Polaków Wasilija Leonienki - Ukraina 28.07 -7.09.1994
Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów Chemicznych Im. Marii Skłodowskiej-Curie14.09 -7.11.1994
Grafika Pour Feliciter [18] 7.12.1994 -10.01.1995
88 ekslibrisów Vytautasa Jakstasa z Litwy 11.01 -7.03.1995
Ekslibrisy Bibliotekarek 8.03 - 9.05.1995
Motywy Powstania Warszawskiego w Ekslibrisie (Nakład Wyczerpany)
Ekslibrisy dla J. T. Czosnyki 8.11.1995 -16.01.1996
Ekslibrisy A.M. Eizansa z Łotwy (Nakład Wyczerpany) 17.01 -12.03.1996
Para Zbliża - Ekslibrisy Kolejowe (Nakład Wyczerpany) 13.03 -14.05.1996
Motywy Chopinowskie i Muzyczne w Ekslibrisie 15.05 - 9.07.1996
Ekslibrisy Ovidiu Petca z Cluj - Rumunia (Nakład Wyczerpany) 10.07 - 11.09.1996
Ekslibrisy Sienkiewiczowskie (Nakład Wyczerpany) 11.09-12.12.1996
Varsaviana W Ekslibrisie - Katalog Iii Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu 26.10-15.12.1996
Ekslibrisy Wasilija Leonienki - Ukraina (Nakład Wyczerpany) 13.11.1996-14.01.1997
Ekslibrisy Tadeusza Andrusiewicza 15.01-4.03.1997
Ekslibrisy Bibliotekarek (II) 8.03-6.05.1997
Ekslibrisy Marziji Żaksygariny - Kazachstan (Nakład Wyczerpany) [31] 7.05-10.06.1997
Ekslibrisy Anuara Utegen-Tana z Kazachstanu 7.05-10.06.1997
Kwiaty, kobiety i góry w ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia 11.06-8.07.1997
Ekslibrisy Elity Viliamy z Łotwy 9.07-9.09.1997 37.
Ekslibrisy Dziecięce z kolekcji MBP w Żarach 10.09-14.10.1997
Ekslibrisy Jerzego Napieracza z Krakowa 15.10-18-11.1997
Motywy Hymnu i Godła Narodowego w ekslibrisach 19.11.1997-20.01.1998
Ekslibrisy i Grafiki Bogdana Pikulickiego ze Lwowa - Ukraina 17.12.1997-20.01.1998
Krzyże i kapliczki w ekslibrisach z kolekcji Henryka Stopikowskiego 21.01-3.03.1998
Ekslibris heraldyczny z kolekcji Ryszarda Bandosza 4.03-21.04.1998
Ekslibrisy z mojej kolekcji. Zygmunt Gontarz 27.06-15.08.1998
Motywy Morskie w ekslibrisie (Nakład Wyczerpany) VIII - IX 1998
Ekslibrisy Zbigniewa Osenkowskiego 9.09 - 6.10.1998
Motywy Papieskie W Ekslibrisie (Nakład Wyczerpany) 7.10-16.11.1998
Motywy Mickiewiczowskie W Ekslibrisie 25.12.1998-12.01.1999
Ekslibrisy Numizmatyczne Dla Tadeusza Ortyla 20.01-5.03.1999
Ekslibrisy Bibliotekarek (III) Iii - V 1999
Uroki Warszawy W Ekslibrisach - Z Kolekcji Kazimierza Pątka V - Vi 1999
Masao Ohba. Ekslibrisy i grafiki japońskie VI - IX 1999
Wasilij Leonienko. Ekslibrisy dla moich przyjaciół IX – XI 1999
Fryderyk Chopin w ekslibrisie XI - XII 1999
Ekslibrisy Kazimierza Zbigniewa Łońskiego I-III 2000 + Ekslibrisy Kazimierza Zbigniewa Łońskiego Dla     Biblioteki Ochockiej (Nakład Wyczerpany)
Ludzie Nauki - Twórcy Ekslibrisów - Wystawa Ekslibrisów K. Kmiecia, Z. Jóźwika, B. Rutkowiaka III-V 2000
Czesław Kazimierz Woś. Ekslibrisy
Ekslibrisy Ryszarda Bandosza IX-X.2000
Gli Ex Libris Italiani Contemporanei (Ekslibrisy Grafików Włoskich) X-Xi.2000
Ekslibrisy Helmiritty Honkanen z Finlandii XI-XII.2000
Współczesny Ekslibris Polski (Gli Ex Libris Polacchi Contemporanei) Xii 2000
Ekslibrisy Stanisława Dawskiego XII.2000-I.2001
Zbigniew Dolatowski. Ekslibrisy i grafika książkowa I-III.2001
Małgorzata Seweryn. Ekslibrisy i grafika książkowa III-V.200l
Juliusz Szczęsny Batura. Ekslibrisy V-VI.2001
Henryk Stopikowski - Zamki i zamczyska z kolekcji Henryka Stopikowskiego Vi-Ix.2001
Literatura w Ekslibrisie - W Asilij Leonienko Z Ukrainy IX.-XI.2001
Ekslibrisy Rudolfa Mękickiego z kolekcji Lecha Kokocińskiego XII.200l-III.2002
Ekslibrisy Leonida Kurisa z Izraela I-III.2002
Grafika i ekslibrisy Romana Muchy z Tomaszowa Lubelskiego III-V.2002
X Lat Warszawskiej Galerii Ekslibrisu [67] V-VI.2002
Grafika I Ekslibrisy Jerzego Napieracza [68] VI-VII 2002
Ekslibrisy Bohdana Rutkowiaka z Gdańska - Od Projektu Do Realizacji [69] Ix-Xi.2002
Ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki Z Czech [70] Xi.2002-Iii.2003
Ekslibrisy Olimpijskie I Sportowe [71] Iii-V.2003
Kolorowe Ekslibrisy W Asillja Leonienko [72] V - Vi.2003, Don Kichote W Ekslibrisie - Wystawa Towarzysząca Z Kolekcji Tadeusza Szumarskiego
Miedzioryty Wojciecha Łuczaka Z Inowrocławia [73] Vi-Viii 2003
Ekslibrisy Zbigniewa Osenkowskiego W 60 Rocznicę Urodzin [74] Ix-X 2003
Ekslibrisy I Inne Prace Metalorytnicze Tadeusza Andrusiewicza Z Jeleniej Góry [75] Xi 2003
Ekslibrisy Andrija Kensa Z Ukrainy [76] Xii 2003-1 2004
77. Grafika i druczki świąteczno-noworoczne ze zbiorów Mieczysława Bielenia I-IV 2004
Malarstwo i małe formy graficzne Jewgena Beznisko ze Lwowa V-VI 2004
Ekslibrisy Grafika Czesława Wosia Z Ostrowa Wielkopolskiego [79] VI-IX 2004
Twórczość Stanisława Mękickiego z Gliwic [80] IX-X 2004
„Kobieto! Puchu Marny...” Ekslibrisy z kolekcji Henryka Stopikowskiego z Grudziądza [81] X-XII 2004
Ekslibrisy i Grafika Mariana Majkuta z Oświęcimia [82] Xii 2004-1 2005-03-29 87.
Kobieta i ekslibrisy ze zbiorów Mieczysława Bielenia z Warszawy [83] I-III 2005
Ekslibrisy Historyczne z kolekcji Zygmunta Gontarza z Warszawy [84] III-V 2005
Architektura i Krajobraz w Grafice Wasilija Leonienko z Ukrainy [85] V-Vi 2005
Co Dziesiąty Ekslibris Krzysztofa Kmiecia [86] Vi-Ix 2005
Ex libris Drukarski [87] Ix-Xi 2005
Litografie Marka Saka Z Łodzi [88] Xi-Xii 2005
Czeskie Ekslibrisy Ze Zbiorów Mieczysława Bielenia [89] L-Iii 2006
Janusz Popławski I Jego Twórczość [90] I11-V 2006
Między Cieniem A Chmurą. Akwarele, Grafiki I Ekslibrisy Małgorzaty Seweryn [91] V-Vi 2006
Grafika I Ekslibris Elżbiety Radzikowskiej [92] Vi-Ix 2006
Hanna Głowacka Miniatury [93] Ix-Xi 2006
Witold Warzywoda Mała Litografia XI 2006-1 2007
Ekslibrisy Ryszarda Bandosza I-Iii 2007
Jerzy Waygart. grafika i ekslibris III-V 2007
Zbigniew Jóźwik. Ekslibris i grafika [97] V-Vi 2007
Wasilij Leonienko. Pamięci Moich Stron Rodzinnych [98] Vi-Ix 2007
Grafika I Ekslibrisy Renaty Rychlickiej-Benyamin [99] Ix-Xi 2007
Ekslibrisy Agnieszki Zawadzkiej [100] Xi-Xii 2007
Twórczość Ryszarda Stryjca W 75. Rocznicę Urodzin Artysty Z Kolekcji Roberta Mazura [101] Xii 2007-1 2008
Grafika Andrzeja Buchańca I Małgorzaty Kiki [102] I-Iii 2008
Ekslibrisy I Grafika Artystów Litewskich Ze Zbiorów Janusza Mikołaja Szymańskiego [103] Iii-V 2008
Ludzie, Którzy Leczą - Twórcy Ekslibrisów [104] V-Vi 2008
Witold Korski - Ekslibrisy I Medale Ze Zbiorów Rodziny Profesora I Lecha Kokocińskiego [105] Vi-Vii 2008
Zaklęte W Papierze - Agnieszka Andruszkiewicz [106] Ix-Xi 2008
Zbigniew Osenkowski - Wystawa Z Okazji 65. Urodzin Artysty [L07] Xi-Xii 2008
Maria Biegańska, Joanna Makuch-Fol Warska Z Muzeum Drukarstwa - Dorobek Arttystyczny [108] Xii-I 2009
Zbigniew Janeczek-Miniatury Graficzne [109] I-Iii2009 Oraz Henryk Feilhauer Z Kolekcji Mieczysław A Bielenia W 10. Rocznicę Śmierci Artysty Iii-V 2009
Edyta Purzycka - Małe Formy Graficzne [110] Iii-Iv 2009
Wojciech Jakubowski - Miedzioryty [111] V-Vi 2009
W Asilij Leonienko - Kobieta-Moja Muza [112] Vii-Viii 2009
Pietro P Aolo T Arasco - Grafika I Ekslibris [113] Ix2009
Ekslibris Polski Czasu Wojny I Okupacji 1939-1945 Ze Zbiorów Mieczysława Bielenia [114] Ix-X 2009
Jerzy Róźański - Małe Formy Graficzne [115] Xi-Xii 2009
Z Ogrodu Ekslibrisów I Ilustracji Jerzego Napieracza [116] Xii 2009- I 2010
Ireneusz Chmurzyński - Wystawa Zorganizowana Z Okazji 30. Lecia Pracy Twórczej Artysty I-Iii 2010
Józef Tadeusz Czosnyka - Ekslibrisy Moja Milość  III-V 2010
Przegląd Twórczości Ekslibrisowej Wrocławskiej Grupy Grafików „Rys”  V-Vi 2010
Jiří Brázda – Miniatury Graficzne Vi-Ix 2010
Bibliofile Ochoty Prezentują – W Ramach Dni Seniora 2010 X-Xi 2010
Janusz Popławski – Motywy Kobiece W Rysunku, Grafice I Malarstwie Xii 2010-I 2011
Bajografy Aleksandry Stępień I-2011
Czarodzieskie Miraże Aleksandry Jagodzińskiej  Iii 2011
Małe Formy Graficzne Krzysztofy Lachtary Iv 2011
Ekslibrisy O Motywach Chemicznych – Z Kolekcji Zygmunta Gontarza  V 2011
Wwarszawa I Kraków W Ekslibrisach Wasilija Leonienko Z Ukrainy  Vi 2011
Grzegorz Madej. Tektografie I Druki Bibliofilskie Ix 2011
Jan Straus – Ślady Kresów  Xi 2011
Katarzyna Winczek – Grafika Xii 2011
Imaginum pro libris – Krzysztof Marek Bąk i 2012
Wystawa ekslibrisów o motywach wina i winorośli z kolekcji Józefa T. Czosnyki (marzec 2012)
Grafika kameralna - wystawa małych form graficznych piotra gojowego  IV 2012
Aks-art & Aks-libri - grafika lwowskiego artysty - Aleksandra Aksinina IX.2012
Mistrz czy partacz? – wystawa dyplomów mistrzowskich i czeladniczych z kolekcji Jolanty i Zbigniewa Markert x 2012
PRORYT – ogrody fantazji w grafice kariny kopczyńskiej-janiszewskiej [134] xii 2012
Ukryte oblicza Marka Głowackiego - toruńskie ekslibrisy - styczeń 2013
Ryszard Baloń .Wspomnienie przyjaźni III 2013
Natalija Cernecova. Ekslibrisy
Zbigniew Osenkowski. Małe formy graficzne
Wasilij Leonienko. Ekslibrisy muzyczne
Motywy przyrodnicze i łowieckie w ekslibrisie z kolekcji Arkadiousza i Ryszarda Wagnerów -
Mój ekslibris. Janina Saffarini
10+1 wystawa ekslibrisu. Krzysztof Marek Bąk i Studenci I Pracowni Grafiki – 22.01.2014
Miniatrury graficzne Zbigniew Joźwika – 20.02.2014
Warszawskie Klimaty - wystawa ekslibrisów. Podsumowanie projektu "Mała Grafika Wielka Sprawa" – 19.03.2014
Alfred Aszkiełowicz. Małe formy graficzne – 24.09.2014
Zaproszenia ślubne ze zbiorów Elżbiety Nurkiewicz – 31.09.2014 (bez katalogu)
Ślad na papierze – ekslibris, grafika rysunek. – 09.12.2014
Sto ekslibrisów dla Mieczysław Bielenia – 21.01.2015