Warszawska Galeria Ekslibrisu istnieje przy Wypożyczalni nr 75 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota od 1992 roku. Rozpoczynała swoją działalność pod szyldem „Mała Galeria Ekslibrisu” i jest do dzisiaj jedyną galerią znaków książkowych w Warszawie. Jest znaczącym ośrodkiem sztuki ekslibrisowej w kraju i na świecie. Poprzez międzynarodowe konkursy, biennale i przeglądy twórczości galeria jest znana grafikom z całego świata, którzy zabiegają o wystawy indywidualne w Warszawie. Ożywiona korespondencja z artystami i ośrodkami upowszechniania ekslibrisu oraz liczne wizyty grafików polskich i zagranicznych w galerii świadczą o jej prestiżu w środowisku artystycznym i bibliofilskim.
Fanpejdż Galerii na Facebook'uGaleria organizuje rocznie od 6 do 8 wystaw tematycznych lub autorskich połączonych ze spotkaniami z artystami i kolekcjonerami. Do każdej wystawy opracowywany jest folder lub katalog. Galeria wydawała również jedyny w Polsce periodyk „Ex Bibliotheca”- magazyn dla grafików i kolekcjonerów ekslibrisu, który cieszył się wielkim uznaniem nawet poza granicami Polski (wydawnictwo zawieszone).
Zakres działalności galerii nie ogranicza się wyłącznie do organizowania wystaw i wydawania katalogów do ekspozycji. Prowadzi ona również szeroko zakrojoną edukację bibliofilską dla dzieci i młodzieży w formie lekcji bibliotecznych, pokazów i warsztatów.
Wokół WGE zgromadziło się stałe grono miłośników ekslibrisu składające się z grafików, kolekcjonerów, naukowców, dziennikarzy i bibliotekarzy.
Chętnie podejmiemy współpracę przy organizacji wystawy ekslibrisu, małej formy graficznej czy grafiki użytkowej.

Galeria Zdjęć WGE


Warsaw Exlibris Gallery (Gallery of bookplates) located in the Public Library Branch No 75, Ochota in Warsaw has been run by the library since 1992. It began it's activity under the name 'Small Gallery of Exlibris' and it is presently the only gallery of book stamps in Warsaw. The gallery is an important centre of ex libris art in Poland and abroad. The gallery participated in international exhibitions, competitions and presentations and became well known among graphic designers from all over the world to such a degree that many regard it as a favourite venue for displaying their work. Extensive information exchange with artists and centres promoting exlibris as well as the fact that Polish and international graphic designers often frequent the gallery is a testimony of it's popularity in artistic and bibliophile circles.
The gallery organises annually 6 - 8 theme-based or authors’ exhibitions, publishes especially designed folders or catalogs for those exhibitions and hosts meetings with artists and collectors. Warsaw Exlibris Gallery had published in the past the only magazine for graphic designers and collectors of ex libris in Poland, periodical 'Ex Bibliotheca', which was highly valued in Poland and abroad.
The gallery does not limit its activities to exhibitions and publishing catalogues. It runs a wide variety of lessons, shows and workshops on bibliography for children and young people.
Warsaw Exlibris Gallery has attracted dedicated and committed enthusiasts of ex libris such as graphic designers, collectors, scientists, journalists and librarians.