okładka książki pt. Mikołaj Kopernik. Nowe oblicze geniuszaPiotr Łopuszański
Mikołaj Kopernik. Nowe oblicze geniusza
Warszawa, Fronda PL, 2022.

Piotr Łopuszański, autor książki, to człowiek, który urodził się we Francji a z wykształcenia jest nie tylko filozofem ale i polonistą. Publikuje od 1991 z dobrym skutkiem. Napisał kilka ciekawych książek np.: Gustaw Holoubek. Filozof bycia czy Bywalec zieleni (biografia o Leśmianie).
Pisał o Koperniku, że był to człowiek niezwykły: przyszedł na świat 99 lat po śmierci Francesca Petrarki, pierwszego humanisty, który zapowiadał nową epokę w literaturze, w kulturze i sztuce a Mikołaj Kopernik pasował już do tych nowych czasów. Był człowiekiem myślącym samodzielnie i niezależnie, prawdziwie był człowiekiem renesansu. Choć praca odkrywcy predestynowała go do bycia introwertykiem, to z drugiej strony Mikołaj Kopernik musiał być dobrze zorganizowany i energiczny. Dał się poznać jako sprawny obrońca zamku w Olsztynie przed atakiem Krzyżaków. Jako lekarz starał się przyjść z pomocą zarówno ubogim mieszkańcom Warmii, jak i możnym tego świata np. biskupom Watzenrodemu, Dantyszkowi, czy dygnitarzom księcia Prus, Albrechta. Zajmował się monetaryzmem i zaproponował reformę uzdrowienia finansów w Prusach Królewskich oraz w Polsce. Mikołaj Kopernik interesował się też filozofią, co jak pisze autor książki, daje się odczuć w czasie lektury jego wielkiego dzieła De revolutionibus orbium coelestium. Jako kanonik był posłuszny decyzjom biskupów, jako naukowiec – astronom nie szedł na kompromisy. Odrzucił propozycję Andreasa Osiandra by przedstawić De revolutionibus jedynie jako hipotezę, a nie jako prawdziwy obraz świata.

Niektórych wielkich twórców znamy tylko z jednego utworu, chociaż napisali ich więcej, np. Dantego z Boskiej komedii, Cervantesa z Don Kichota a Prousta z powieści W poszukiwaniu straconego czasu. Podobnie i Kopernik choć napisał kilka prac, najbardziej znane jest właśnie dzieło pt. O obrotach sfer niebieskich.1

Autor książki dokonując przeglądu biografii astronoma, odnotowuje różne zabawne fakty np. usiłowano związać wieś o nazwie Koperniki z kolebką rodu Koperników i jeszcze wyprowadzić odpowiednią etymologię nazwy wsi. Według innych przekazów jego ojciec był kupcem, który handlował m. in. miedzią, co można dość luźno powiązać z etymologią nazwiska Kopernik (miedź po łac. Cuprum).
W XIX w. panowało przekonanie że rodzina Kopernika była szlachecka, w PRL-u biografowie starali się zrobić z Koperników rodzinę chłopską...2 Niektórzy szukali korzeni niemieckich inni nawet czeskich. O jego polskości, według autora książki, świadczy sposób posługiwania się językiem łacińskim. Łopuszański wspomina, że gdy porówna się łacinę, którą posługiwał się np. Johann Kepler, to w jego wydaniu język łaciński odzwierciedlał zawiłą budowę zdań języka niemieckiego. U Kopernika w łacinie było więcej swobody, podobnie jak w łacinie innych Polaków.3 Ponadto Mikołaj Kopernik był poddanym króla polskiego i zawsze pozostawał wierny interesom Królestwa Polskiego. W dalszej kolejności czuł się obrońcą praw biskupstwa warmińskiego i kapituły fromborskiej.

Choć po wielkim astronomie zachowało się wiele dokumentów, w tym jego listy, to jednak Mikołaja Kopernika otacza wciąż aura tajemniczości. Autor książki zauważył, że nawet wizerunek fizyczny genialnego astronoma jest różny w zależności od źródła, które o nim wspomina. Na jednych Kopernik ma długie loki, na innych jest krótko ostrzyżony.

Zapraszam do interesującej lektury.
 

KM

 

1. Por. P. Łopuszański, Mikołaj Kopernik. Nowe oblicze geniusza, Warszawa 2022, s.9

2. Tamże, s. 23

3. Tamże, s. 43