""Warszawska Galeria Ekslibrisu i KAJMAN Anna Mieczyńska-Jerominek uprzejmie zapraszają na wystawę ze zbiorów Anny Mieczyńskiej-Jerominek NA OPAK Mała typografia Krzysztofa Jerominka (1953–2019) w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu przy ul. Grójeckiej 109. Wystawa czynna będzie do 7 września 2024 r.

Na wystawie pokazane zosatły: druki ulotne – ekslibrisy, zaproszenia, wizytówki, papiery firmowe, afisze, plakaty, programy teatralne, katalogi wystaw; projekty znaków firmowych.

Krzysztof Jerominek
– zecer, typograf, grafik. Absolwent Zasadniczej Szkoły Poligraficznej przy Konwiktorskiej i Technikum Poligraficznego przy Stawkach w Warszawie, studiował bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczeń i współpracownik wybitnego projektanta druków, Leona Urbańskiego.
Pracownik, a potem współpracownik Doświadczalnej Oficyny Graficznej na Saskiej Kępie w Warszawie (1971–2002), eksperymentalnej drukarni i pracowni typograficznej założonej m.in. przez Urbańskiego, w latach 1978 1983 nauczyciel zawodu w Pracowni Projektowania Typograficznego prowadzonej przez Urbańskiego na warszawskiej ASP. Zdobywca, wraz z ekipą młodych projektantów skupionych wokół Leona Urbańskiego, złotego medalu IBA w Lipsku (Internationale Buchkunst Austelung – Międzynarodowego Konkursu Sztuki Książki). Etatowo związany także przez pewien czas z czasopismem Szpilki i Wydawnictwem Współpraca, ostatecznie „wolny strzelec”, z uprawnieniami do
wykonywania zawodu artysty-plastyka wydanymi przez Ministra Kultury i Sztuki w 1984. Od 1993 główny projektant Wydawnictwa KAJMAN Anna Mieczyńska, które współzakładał.
Współpracował z wieloma instytucjami i osobistościami kultury, między innymi: Teatrem Nowym w Warszawie i Teatrem Powszechnym w Łodzi za dyrekcji Bohdana Cybulskiego, Teatrem Studio w Warszawie za dyrekcji artystycznej Jerzego Grzegorzewskiego, warszawskimi teatrami: Narodowym, Dramatycznym, Lalką, Guliwerem, Teatrem na Woli, Teatrem Nowym w Poznaniu, Galerią Piotra Nowickiego w latach 70. i 80., Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Galerią Studio w Warszawie w latach 90. i na początku lat dwutysięcznych, Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Instytutem Adama Mickiewicza, Domem Kultury Śródmieście w Warszawie, Biblioteką Anińską Jerzego Zbigniewa Golskiego w Aninie (przeniesioną potem do Otwocka), Podziemiem Kamedulskim – galerią w kościele pokamedulskim w Lesie Bielańskim w Warszawie, Domem Kultury Rembertów, Towarzystwem Bibliofilów Polskich (którego był członkiem).
Wspierał, projektując dla nich bezpłatnie, organizacje pozarządowe, w szczególności Stowarzyszenie Harcerskie i PTTK, a także artystę ludowego, samouka-rzeźbiarza Krzysztofa Grodzickiego.
Członek PTTK, lubił wędrować, przemierzył piechotą setki kilometrów podczas wypraw harcerskich, turystycznych, a także prywatnych.
________________________________________________________________________
Biblioteka "Pod Skrzydłami" posiada windę, do której wejście znajduje się z tyłu budynku. W placówce nie ma toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.