Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa
Konto bankowe: (Bank Handlowy S.A.) 93 1030 1508 0000 0008 1567 1007
Konto WINDYKACJI: (Bank Handlowy S.A.) 49 1030 1508 0000 0008 1567 1023

facebook.com/bpochota
www.bpochota.waw.pl
NIP: 526-21-24-757


Dyrektor
Dorota Górniak
e-mail:
tel.: 22 822 51 38
pok. 3


Z-ca dyrektora ds. administracji
Bożena Bogacz
e-mail:
tel/fax: 22 822 77 13
pok. 9


Główny księgowy
Marzena Siłuch
e-mail:
tel.: 22 824 30 51
pok. 8


Instruktor biblioteczny
Kierownik działu opracowania zbiorów

Renata Mackiewicz
e-mail:
tel.: 22 668 85 66
pok. 1


Specjalista ds. promocji
Administrator strony WWW

Redaktor BIP
Katarzyna Nowak-Szczepka
e-mail:
tel.: 22 659 44 56
pok. 2


Kierownik IT
Maciej Lisak
e-mail:
tel. 22 668 84 33
pok. 7