Aktualne oferty pracy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy poszukuje pracownika do sprzątania na stanowisko pomoc bibliotekarza.

Wymagania:
• dobra organizacja pracy,
• punktualność,
• solidność,
• systematyczność,
• zdolności manualne,
• brak wymagań dotyczących wykształcenia.

Wymiar zatrudnienia i umowa:
• 1/2 etatu,
• praca dwuzmianowa, średnio 5x w tygodniu, od poniedziałku do soboty.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• utrzymanie czystości i porządku w placówce,
• praca z księgozbiorem (reperacja, foliowanie, pieczętowanie i okładanie książek),
• dostarczanie do i z innych placówek materiałów bibliotecznych,
• inne prace pomocnicze.

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dodatek stażowy jest naliczany powyżej 5 lat pracy, premia, nagroda roczna. Dodatkowo świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2020 r.

Termin i sposób składania dokumentów:
• CV należy przesłać do dnia 15.08.2020, na adres: lub listownie/osobiście na adres Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa
• Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełniają postawione wymagania.

W razie pytań prosimy o kontakt: 22 822 77 13

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Dla osób, które chcą brać udział w przyszłych rekrutacjach:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV do celów postępowania rekrutacyjnego teraz i w przyszłości w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warsza-wy, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: .
Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zostaną usunięte, a w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowa-nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.