Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

regulamin 2015UWAGA
Z dniem 01.01.2017 wprowadzone zostają poprawki do Regulaminu Korzystania z Biblioteki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.
Z pełnym tekstem można zapoznać się na stronie internetowej Biblioteki pod zakładką Regulamin lub u bibliotekarza.

1. Wszystkie ogłoszenia skierowane do Czytelników będą przesyłane również na adres e-mail, jeśli został podany,
2. Przy zapisie do Biblioteki można legitymować się również paszportem lub prawem jazdy,
3. Jeśli osoba upoważniona do czyjegoś konta, zapisana jest do Biblioteki, a na jej koncie znajdują się przetrzymane zbiory lub nieuregulowana należność, nie może korzystać z konta, do którego została upoważniona,
4. Czytelnik powinien zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi wszystkie zauważone uszkodzenia i defekty wypożyczanego zbioru,
5. Zbiory przechowywane w magazynie „Przystanku Książka”, udostępniane są na podstawie rewersów. Realizacja zamówienia takiego zbioru może potrwać do 15 minut,
6. Można wypożyczyć jednorazowo 2 filmy,
7. Prolongować termin zwrotu można dwa razy, ale łączny czas wypożyczenia nie może przekroczyć 84 dni dla książki i „książki mówionej”, 21 dni dla czasopism i płyt z muzyką oraz 6 dni dla filmu,
8. Zamówienia oraz rezerwacji może dokonać również osoba, która dokonała samodzielnej rejestracji w bazie Czytelników Biblioteki za pośrednictwem strony internetowej. W takim przypadku, wypożyczenie zamówionych lub zarezerwowanych materiałów może być zrealizowane po dopełnieniu formalności związanych z zapisem, na miejscu w placówce bibliotecznej – podpisanie Umowy i otrzymanie Karty Czytelnika (Taka możliwość pojawi się w najbliższym czasie),
9. Biblioteka nie ma obowiązku przypominania Czytelnikom o mijającym terminie zwrotu, przetrzymanych zbiorach lub nieuregulowanych opłatach (nie dotyczy windykacji). Powiadomienia i upomnienia elektroniczne generowane są automatycznie przez system komputerowy i mają jedynie charakter pomocniczy. Awaria systemu komputerowego, brak powiadomień i upomnień, nie stanowi podstawy do obniżenia lub anulowania opłaty za przetrzymanie zbiorów,
10. Czytelnicy, którzy zalegają z uregulowaniem opłaty za przetrzymanie zbiorów i otrzymają wezwanie od firmy windykacyjnej, mają obowiązek dokonać wpłaty kwoty widniejącej na wezwaniu, Czytelnicy, którzy zalegają ze zwrotem zbiorów i otrzymają wezwanie od firmy windykacyjnej, mają obowiązek dokonać wpłaty kwoty widniejącej na wezwaniu oraz nie później, niż dwa tygodnie od otrzymania wezwania, zwrócić przetrzymane zbiory biblioteczne. W przypadku niezwrócenia zbiorów kara ponownie będzie naliczana zgodnie z Regulaminem,
11. Jeśli konto Czytelnika zostało zablokowane, nie może on korzystać ze stanowiska komputerowego,
12. Wydruki i kopie wykonywane są techniką czarno-białą. W wyjątkowych przypadkach Czytelnik może zwrócić się z prośbą o wydruk lub kopię w kolorze. Możliwość wykonania takiego wydruku ocenia kierownik placówki lub dyżurujący bibliotekarz.
13. Zwrot kosztów wydruków komputerowych A4 w kolorze – tekst – 2 zł, grafika – 6 zł.